Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Συχνές ερωτήσεις για το αυτοκίνητο

Ερώτηση : Με ποια κριτήρια πρέπει να διαλέξω ένα από τα προγράμματα ασφάλισης σας;
Απάντηση : Ο τρόπος ζωής μας, οι συνήθειες μας, το επάγγελμα μας και φυσικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και κινούμαστε διαμορφώνουν τις ανάγκες μας. Το βασικότερο λοιπόν κριτήριο είναι οι ανάγκες μας και η επιθυμία μας να προστατευτούμε από συγκεκριμένους κινδύνους. Εμείς σχεδιάζουμε τις ασφαλιστικές προτάσεις μας με γνώμονα το προφίλ αναγκών του υποψήφιου πελάτη. Έτσι για την ασφάλιση αυτοκινήτου έχουμε διαμορφώσει 4 επιλογές. Το πακέτο SMART αφορά αυτούς που εστιάζουν κυρίως σε μια λιτή και οικονομική επιλογή. Το πακέτο PRIME σχεδιάστηκε για τον οδηγό-κάτοχο οχήματος που επιζητά τις πιο βασικές καλύψεις. Το πακέτο IDEAL συνδυάζει ιδανικά σημαντικές καλύψεις που είναι σχεδόν σε όλους μας απαραίτητες με το πιο ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και τέλος, το πακέτο SUPREME καλύπτει κάθε πιθανό ή λιγότερο πιθανό κίνδυνο προσφέροντας μας καθολική προστασία. Μελετήστε τις καλύψεις των πακέτων μία προς μία για να αποφασίσετε ποιο πακέτο σας ταιριάζει περισσότερο.

Ερώτηση : Γιατί πρέπει να επιλέξω ένα έτοιμο πακέτο ασφάλισης και όχι τις καλύψεις που εγώ επιθυμώ ;
Απάντηση : Eίναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζει ένας καταναλωτής όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις που είναι πραγματικά διαθέσιμες από όλους τους κλάδους ασφάλισης. Οι εξελίξεις σε επίπεδο έρευνας και στατιστικής, ο εμπλουτισμός της επιστημονικής βάσης δεδομένων με στοιχεία που βοήθησαν τους τεχνικούς να δημιουργήσουν νέες ασφαλιστικές καλύψεις, το ασφαλιστικό marketing που συνδύασε αρμονικά, στοιχεία πολλών διαφορετικών κλάδων, ο υγιής ανταγωνισμός, η βελτίωση των όρων ασφάλισης, και η τάση της αγοράς για δημιουργία οικονομικών πολυασφαλιστηρίων για την αντιμετώπιση πιο σύνθετων και απαιτητικών αναγκών, οδήγησαν ειδικά την τελευταία δεκαετία τη σύγχρονη «ασφαλιστική βιομηχανία», στο σχεδιασμό προγραμμάτων που προσφέρουν πολλά περισσότερα με πολύ λιγότερα ασφάλιστρα. Η επιλογή λοιπών μεμονωμένων συμπληρωματικών παροχών, είναι πλέον μη συμφέρουσα αφού με τα πακέτα ασφάλισης μπορούμε να αποκτήσουμε πραγματικά χρήσιμες καλύψεις και μεγαλύτερο εύρος ασφάλισης με μικρή ίσως και αμελητέα διαφορά στο κόστος ασφάλισης.

Ερώτηση : Ποια είναι η πραγματική αξία του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μου ;
Απάντηση : Για να καθορίσετε την πραγματική αξία του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας θα πρέπει να εντοπίσετε την εμπορική του αξία. Αυτή διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες όπως προέλευση, ηλικία οχήματος, αριθμός χιλιομέτρων, τάση της αγοράς για τα μικρά ή μεγάλα οχήματα, ειδικά χαρακτηριστικά, extras κ.α. Συνήθως για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του οχήματος μας μπορούμε να συμβουλευτούμε τις στήλες ενδεικτικών αξιών των εξειδικευμένων περιοδικών και site αυτοκινήτων, την επίσημη αντιπροσωπεία, τους εμπόρους αυτοκινήτων και φυσικά τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο. Μια μέση τιμή συνήθως είναι αυτή που τελικά θα πρέπει να αποδεχτούμε.

Ερώτηση : Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου ; Τι ακριβώς καλύπτει η Αστική Ευθύνη Οχημάτων ;
Απάντηση : Η δια νόμου (489/76) υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων καλύπτει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν όταν από πράξεις ή παραλείψεις μας προκαλέσουμε με το όχημα μας σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε τρίτους. Από την κάλυψη εξαιρείται ο εκάστοτε οδηγός-ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση : Πως καλύπτεται ο οδηγός σε ένα τροχαίο ατύχημα ;
Απάντηση : Ο εκάστοτε οδηγός του οχήματος καλύπτεται σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου με την κάλυψη «Ατυχήματος Οδηγού» που προσφέρει προστασία στα ενδεχόμενα Νοσοκομειακής Περίθαλψης (εκτός του πακέτου SMART), Θανάτου, Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας και Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών Χωρίς Περίθαλψη.

Eρώτηση : Πως μπορώ να καλυφθώ από ένα ανασφάλιστο όχημα ;
Απάντηση : Το πρόβλημα των ζημιών που προκαλούν τα ανασφάλιστα οχήματα είναι πράγματι πολύ σοβαρό ειδικότερα όταν στη χώρα μας τα ανασφάλιστα οχήματα δυστυχώς πληθαίνουν. Tην αποζημίωση των σωματικών βλαβών και των υλικών ζημιών που προκαλούν αυτά έχει αναλάβει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Παρά ταύτα η ERGO έχει συμπεριλάβει στα πακέτα PRIME, IDEAL και SUPREME την κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα έως του κεφαλαίου των 100.000 €.

Ερώτηση : Tι ακριβώς είναι ο φιλικός διακανονισμός ;
Απάντηση : Από την 1η Μαΐου 2000 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των αναίτιων ασφαλιζόμενων πελατών τους που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσοντας τους από την ανάγκη να στραφούν προς την ασφαλιστική επιχείρηση που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού. Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημίες, Από την 1η Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής που στόχο έχει τη διευκόλυνση του ασφαλισμένου δημιουργήθηκε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης του Τροχαίου Ατυχήματος, του οποίου η συμπλήρωση του επιταχύνει τις διαδικασίες της αποζημίωσης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνεται σε κάθε συμβόλαιο και για τη συμπλήρωση του απαιτείται η ανάγνωση των επισυναπτόμενων απλούστατων οδηγιών.

Ερώτηση : Τι πρέπει να κάνω τη στιγμή του ατυχήματος ;
Απάντηση : Για τη διασφάλιση των συμφερόντων σας αλλά για τη δική σας γρήγορη εξυπηρέτηση σε περίπτωση ατυχήματος μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία «Φροντίδα Ατυχήματος» στα τηλέφωνα 801 11 99000, από σταθερό και 210 650 4022 από κινητό τηλέφωνο. Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης της MAPFRE ASISTENCIA θα σπεύσει άμεσα στον τόπο του ατυχήματος για λήψη φωτογραφιών, επιτόπια συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και βοήθεια συμπλήρωσης του έντυπου φιλικού διακανονισμού. Σε περιπτώσεις αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών ζητήστε από το τηλεφωνικό κέντρο της εν λόγω υπηρεσίας να κληθεί η τροχαία ή και ασθενοφόρο.

Ερώτηση : Tι είναι η πράσινη κάρτα ;
Απάντηση : Η πράσινη κάρτα είναι ένα έντυπο που αφορά την κάλυψη των οχημάτων όταν αυτά κυκλοφορούν εκτός της χώρας προέλευσής τους και διευκολύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης όταν συμβεί κάποιο ατύχημα. Η γνήσια κάρτα πρέπει να έχει χρώμα πράσινο, να είναι εις διπλούν, να μην υπάρχουν διαγραφές ή σβησίματα και να μην έχουν αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της. Οι πράσινες κάρτες έχουν όλες τον ίδιο τύπο που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ ομοιόμορφο τύπο της πράσινης κάρτας. Τα 30 κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβανομένης και της Ελβετίας, αποτελούν μια εδαφική ενότητα όσον αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτων. Για το λόγο αυτό στο έντυπο της πράσινης κάρτας εμφανίζονται σε ένα ενιαίο γραμμικό περίγραμμα (πλαίσιο). Η πράσινη κάρτα μπορεί να έχει διάρκεια ενός μήνα ή πολλαπλάσια διάρκεια του μήνα. Σε περίπτωση που θελήσετε να ταξιδέψετε με το όχημα σας στο εξωτερικό μπορείτε να ζητήσετε την πράσινη κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία. Σε περίπτωση που αμελήσετε για την έκδοση της Πράσινης Κάρτας μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Συνοριακής Ασφάλισης που λειτουργεί σε κάθε χερσαίο συνοριακό σταθμό.

Ερώτηση : Τι πρέπει να κάνω αν εμπλακώ σε ένα ατύχημα με όχημα με ξένες πινακίδες ;
Απάντηση : α) Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα. β) Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του. γ) Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου. δ) Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής Ασφάλισης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος. ε) Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό να συμπληρώσετε την φιλική δήλωση ατυχήματος. Είναι πολύ πιθανόν να διαθέτει και εκείνος μία παρόμοια στην δική του γλώσσα. Παρότι δεν μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία σας να αναλάβει την πληρωμή της ζημίας, η φιλική δήλωση θα σας βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος. στ) Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.

Ερώτηση : Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής του οχήματος μου ;
Απάντηση : Αρχικά θα πρέπει να δηλώσετε την κλοπή στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή καταθέτοντας σχετική μήνυση για την κλοπή. Φυσικά θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρία. Αν καλύπτεστε ασφαλιστικά, έχετε δηλαδή την κάλυψη της κλοπής, μετά από διάστημα 60 ημερών από την ημέρα που κατατέθηκε η σχετική μήνυση και εφόσον δεν έχει βρεθεί το αυτοκίνητο σας θα σας καταβληθεί το ασφάλισμα.

Ερώτηση : Τι ακριβώς καλύπτουν η ολική και η μερική κλοπή ;
Απάντηση : Η κάλυψη της ολικής κλοπής αφορά την πλήρη απώλεια του οχήματος και τη μη ανεύρεση του εντός εξήντα ημερών από την ημέρα κατάθεσης της σχετικής μήνυσης. Η κάλυψη της μερικής κλοπής αφορά την κλοπή τμημάτων ή εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος τα οποία είναι στερεωμένα στο σώμα του και είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του. Μέσα από τα προγράμματα IDEAL & SUPREME σας παρέχεται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη στο Ραδιοκασετόφωνο/CD player, στο εργοστασιακό GPS καθώς και κάλυψη για τις ζημίες που θα προκαλέσει ο κλέπτης κατά την προσπάθεια διάρρηξης του αυτοκινήτου σας.

Ερώτηση : Πως καθορίζονται τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μου ;
Απάντηση : Η τιμολόγηση της ασφάλισης του αυτοκινήτου γίνεται με ένα παραμετροποιημένο σύστημα που λαμβάνει υπόψη του στοιχεία του οχήματος (ηλικία, μοντέλο, ιπποδύναμη κ.α.), στοιχεία του οδηγού (φύλλο, ηλικία, εμπειρία οδήγησης, προκληθείσες ζημίες κ.α.) έτσι ώστε το τελικό ασφάλιστρο να ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια προσωπική και δίκαιη τιμολόγηση η οποία προσαρμόζεται πάντα στα χαρακτηριστικά του οχήματος και του οδηγού.

Ερώτηση : Γιατί με συμφέρει να ασφαλίσω ταυτόχρονα με το αυτοκίνητο μου και την κατοικία μου ;
Απάντηση : Γιατί έτσι θα επιτύχετε την παροχή έκπτωσης 15% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας, ταυτόχρονα με την ασφάλιση της κατοικίας σας με ένα από τα σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας. Η προσφορά αυτή αποσκοπεί στον άριστο συνδυασμό των δύο πιο αναγκαίων περιουσιακών μας στοιχείων.