Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Εξειδικευμένα Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ

Aναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις Yπηρεσίες, τις Παροχές και τις Kαλύψεις των Aσφαλιστικών Προγραμμάτων Nομικής Προστασίας Ιατρών, Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας, Superplan Ιατρών.

ΙΑΤΡΟΙ

Ιατρών

Με την Νομική Προστασία Ιατρών της D.A.S. Hellas μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής ζημίας.

Και όχι μόνο!

Η υψηλή τεχνογνωσία της D.A.S. Hellas, η διεθνής εμπειρία της και ο επαγγελματισμός των Συνεργατών της θα δημιουργήσουν ένα «κύκλο προστασίας» γύρω σας για να μπορείτε να βρείτε πάντα το δίκιο σας!
Με ένα πλέγμα ουσιαστικών καλύψεων που παρέχονται με αυτό το Πρόγραμμα μπορείτε να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία του Ιατρείου σας και να κατοχυρώνετε έτσι τα δικαιώματα σας χωρίς έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία.

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Ιατρός και το Ιατρείο του.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε ασκείτε το επάγγελμα σας στην Ελλάδα.

 

ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας

Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο η D.A.S. Hellas, ένα πρόγραμμα νομικής προστασίας για να μπορείτε να βρίσκετε πάντα το δίκιο σας!

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Ιατρός με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

 

 

 

 SUPERPLAN ΙΑΤΡΩΝ

SuperPlan Ιατρών

Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. Hellas με προσιτό ασφάλιστρο!

Το πρόγραμμα «SUPERPLAN ΙΑΤΡΩΝ» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Ιατρών, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού * (για όλα τα οχήματα της οικογένειας).

* Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

Λογιστές - Φοροτεχνικοί

Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών».

 

 

 

 

 

 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σώματα Ασφαλείας

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασίαγια όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας.

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο Υπάλληλος του Σώματος Ασφαλείας.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.