Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Επιχείρηση

Συχνές Ερωτήσεις

 

Για την ασφάλιση του καταστήματος, του γραφείου και του ιατρείου :

 

Eρώτηση : Ασφαλίζοντας την επιχείρηση μου αυξάνω τα έξοδα μου. Γιατί να το κάνω αυτό ειδικά σε μια εποχή οικονομικής κρίσης ;
Απάντηση : Για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης είναι πάντοτε απαραίτητες κάποιες λειτουργικές δαπάνες άλλοτε ελαστικές και άλλοτε ανελαστικές. Για τη διασφάλιση αυτής καθεαυτής της λειτουργίας ακόμη και στο ενδεχόμενο μιας απρόσμενης καταστροφής είναι αναγκαία άλλη μια λειτουργική δαπάνη που αφορά την ασφάλιση της επιχείρησης. Το γεγονός της οικονομικής κρίσης δημιουργεί ένα οικονομικό περιβάλλον με αντικειμενικές δυσκολίες όπως η μείωση του αποθεματικού τις επιχείρησης, η δυσκολία δανεισμού, η μείωση της ρευστότητας λόγω χαμηλού τζίρου και η ανασφάλεια για το μέλλον. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον μια καταστροφή από οποιαδήποτε αιτία θα μπορούσε να δώσει τη «χαριστική βολή» στη λειτουργία της επιχείρησης. Η ανάγκη απόκτησης ασφαλιστικής κάλυψης είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το κόστος δε της ασφάλισης δεν είναι ένα ακόμη έξοδο αλλά μια αναγκαία δαπάνη για την επανα-λειτουργία της δραστηριότητας μας και την επιβίωση μας σε περίπτωση μιας σημαντικής ζημίας.

Ερώτηση : Ποια είναι τα διαθέσιμα προγράμματα;
Απάντηση : Όπως και στην ασφάλιση κατοικίας έτσι και στην ασφάλιση καταστήματος-γραφείου-ιατρείου έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προγράμματα. Ένα πολύ οικονομικό με βασικές μόνο καλύψεις και (Basic) και ένα υπερπλήρες σε πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή (ΑΝΟΙΚΤΟΝ).

Ερώτηση : Πως θα υπολογίσω τις ασφαλιζόμενες αξίες της οικοδομής και του περιεχομένου ;
Απάντηση : Όσον αφορά την ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής μας ενδιαφέρει η κατασκευαστική αξία του κτίσματος. Αυτή κυμαίνεται για μια συνηθισμένη κατασκευή μεταξύ 900€-1.400€ ανά τ.μ. Για μια πολυτελή κατασκευή η κατασκευαστική αξία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1.400€-2.300€ ανά τ.μ. Σε περίπτωση που η δική σας κατασκευή δικαιολογεί μεγαλύτερες από τις παραπάνω ενδεικτικές κατασκευαστικές αξίες, σαφώς μπορούν να αναπροσαρμοστούν. Για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική και πλήρης καταγραφή όλων των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται εντός της κατοικίας. Συνήθως αυτή γίνεται ομαδοποιώντας τα αντικείμενα (εμπορεύματα, εξοπλισμός, stand, χαλιά/μοκέτες κ.α.).

Ερώτηση : Στο κατάστημα που νοικιάζω έχουν γίνει πολλές κατασκευές για ψευδοροφές, ράφια και ειδικούς χώρους. Μπορώ να τις ασφαλίσω ;
Απάντηση : Σαφέστατα. Όλες οι λεγόμενες βελτιώσεις κτιρίου καθώς και οι ανακατασκευές μπορούν να ασφαλιστούν με το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην ασφάλιση του κτιρίου.

Ερώτηση : Παίζει ρόλο το είδος της επιχείρησης στην τελική διαμόρφωση του ασφαλίστρου ;
Απάντηση : Βεβαίως. Κάθε επιχείρηση ανάλογα με το είδος της κατατάσσεται σε μια κατηγορία ασφάλισης. Η κατηγορία ασφάλισης είναι μια από τις παραμέτρους τιμολόγησης.

Ερώτηση : Είναι επαρκή τα όρια καλύψεων ανά κάλυψη ;
Απάντηση : Η επάρκεια των κεφαλαίων κάλυψης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό των πολυασφαλιστηρίων για το κατάστημα, το γραφείο και το ιατρείο. Η πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μας βοηθά στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των πολυασφαλιστηρίων με κεφάλαια κάλυψης που αφορούν μεσαίου μεγέθους εμπορικούς κινδύνους (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής & περιεχομένου μέχρι 500.000€). Σε περίπτωση σύνθετων εμπορικών κινδύνων (άνω των 500.000€) θα πρέπει η εκτίμηση ασφάλισης να γίνει με ελεύθερη επιλογή κινδύνων και κεφαλαίων.

Ερώτηση : Προβληματίζομαι με τις απαλλαγές που έχω δει σε παρόμοια συμβόλαια της αγοράς. Τα προγράμματα έχουν απαλλαγές ;
Απάντηση : Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε προγράμματα ασφάλισης για το κατάστημα και το γραφείο χωρίς καμία απολύτως απαλλαγή.

Ερώτηση : Θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο αν κάποιος πελάτης μου ή μέλος της οικογένειας του τραυματιστεί στον χώρο του καταστήματος μου. Υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τέτοιου γεγονότος ;
Απάντηση : Βεβαίως. Στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει μπορείτε να προσθέσετε τη Γενική Αστική Ευθύνη ώστε να καλύψετε την εκ του νόμου αστική ευθύνης σας έναντι τρίτων, για ζημίες (σωματικές βλάβες-θάνατο και υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης) που τυχόν συμβούν σε αυτούς, από τη χρήση και τη λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας.

Ερώτηση : Όσο και αν έχω υπολογίσει σωστά την αξία των εμπορευμάτων που έχω στο κατάστημα μου υπάρχουν περίοδοι, ειδικότερα όταν έχω νέες παραλαβές που η συνολική τους αξία μπορεί να ξεπεράσει την ασφαλιζόμενη αξία του συμβολαίου μου. Πως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό ;
Απάντηση : Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στα προγράμματα ασφάλισης καταστημάτων , έχουμε προβλέψει τη μη εφαρμογή του όρους της υπασφάλισης στο περιεχόμενο μέχρι του ποσοστού 10%. Έτσι λύνουμε το πρόβλημα της υπασφάλισης σε περιόδους που η αξία των εμπορευμάτων σας υπερβαίνει την αξία για την οποία έχετε ασφαλιστεί.

Eρώτηση : Με ενδιαφέρει το προσωπικό μου να είναι ικανοποιημένο και να αισθάνεται ασφαλές. Μπορώ μέσα από το ασφαλιστήριο του καταστήματος μου να φροντίσω και για αυτό ;
Απάντηση : Φυσικά, υπάρχει τρόπος. Τώρα με την πρόσθετη προαιρετική κάλυψη “Ομαδικό Προσωπικό Ατύχημα” μπορεί να καλυφθεί το προσωπικό σας (5 άτομα και πάνω) αλλά και εσείς για ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και θα προκαλέσουν απώλεια ζωής, Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα

Ερώτηση : Το κατάστημα έχει και υπόγειο. Πως μπορώ να καλυφθώ από τον κίνδυνο της πλημμύρας ;
Απάντηση : Τώρα με τα νέα προγράμματα “κατάστημα Basic” και ERGO “κατάστημα ΑνοικτΟΝ” μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά και το υπόγειο από το ενδεχόμενο της πλημμύρας με υποχρεωτική απαλλαγή.

Ερώτηση : Δικαιολογούνται σαν έξοδα επιχείρησης τα ασφάλιστρα της ασφάλισης καταστήματος ;
Απάντηση :Βεβαίως, τα ασφάλιστρα που καταβάλλει μια επιχείρηση σε ασφαλιστική εταιρία εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Ερώτηση : Διατηρώ εστιατόριο. Τι γίνεται αν κάποιος πελάτης μου πάθει τροφική δηλητηρίαση και μου κάνει αγωγή ; Πως μπορώ να καλυφθώ ασφαλιστικά ;
Απάντηση : Μπορείτε αφού προσθέσετε την προαιρετική κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης στο πρόγραμμα ασφάλισης καταστήματος που έχετε επιλέξει, με μια μικρή επιβάρυνση νε συμπεριλάβετε και το ενδεχόμενο της τροφικής δηλητηρίασης.

Ερώτηση : Έχω ακούσει για την Επαγγελματική Νομική Προστασία. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή ;
Απάντηση : Η Επαγγελματική Νομική Προστασία μπορεί να βοηθήσει τον ασφαλισμένο να διεκδικήσει εξώδικα ή δικαστικά αποζημιώσεις που δικαιούται, φροντίζει να έχει μια δυναμική και σωστή υπεράσπιση σε περίπτωση που η επιχείρηση μηνυθεί από την αστυνομία ή από ιδιώτη για κάποιο παράπτωμα και μπορεί τέλος να υπερασπίσει δυναμικά τα δικαιώματα του ασφαλισμένου στον τομέα της επαγγελματικής στέγης. Η Επαγγελματική Νομική Προστασία πληρώνει δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο τα 3.000€ και μπορεί να προστεθεί σαν συμπληρωματική κάλυψη στα προγράμματα ασφάλισης καταστημάτων και γραφείων.

Ερώτηση : Στο καινούργιο γραφείο μου έχω επενδύσει αρκετά χρήματα σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά πέρα από τις συνηθισμένες ασφαλιστικές καλύψεις από σφάλματα εγκατάστασης, λάθη στο χειρισμό ή από απροσεξία ;
Απάντηση : Τώρα πλέον ναι. Στο πρόγραμμα ασφάλισης γραφείου  περιλαμβάνεται η πραγματικά πολύ χρήσιμη κάλυψη «Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που καλύπτει οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημία στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μπορεί να οφείλετε ενδεικτικά σε αιτίες όπως : φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, καπνό, αιθάλη, νερά, υγρασία, βραχυκύκλωμα χαλάζι, παγετό, κλοπή συνεπεία διάρρηξης, ελαττώματα χύτευσης και υλικού, σφάλματα εργαστηρίου εγκατάστασης-συναρμολόγησης, λάθη χειρισμού, αδεξιότητα και απροσεξία.