Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Ασφάλιση Μεταφορών

Το αντικείμενο κάλυψης στον Κλάδο Μεταφορών είναι η οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια συμβεί σε διακινούμενα εμπορεύματα με κάθε κοινώς αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, από βίαιο, απρόβλεπτο ή εξωτερικό γεγονός, εφόσον προβλέπονται από τους όρους ασφάλισης.

 

Καλύψεις

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 1. INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)
  ΕΚΡΗΞΗ, ΠΥΡΚΑΪΑ, ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ, ΒΥΘΙΣΗ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ, ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΗ ΡΙΨΗ ΦΟΡΤΊΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΘΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΔΥΟ ΠΛΟΙΩΝ.
 2. INSTITUTE CARGO CLAUSES (B)
  ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΡΑ (C) ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ : ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ, ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΚΥΜΑ, ΕΙΣΡΟΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Ή ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ.

III. INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ.

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΡΗΤΡΕΣ)
Οι κυριότερες συμπληρωματικές καλύψεις αφορούν τους κινδύνους πολέμου, στάσεων και απεργιών που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετο ασφάλιστρο.

 1. Ρήτρα κατά κινδύνων πολέμου (INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) ή INSTITUTE WAR CLAUSES (AIR CARGO).
  Καλύπτονται ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από:
  – Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, ανταρσία ή πολιτική εξέγερση που προέρχεται από αυτά ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από ή κατά εμπόλεμης δύναμης.
  – Κατάληψη, κατάσχεση, σύλληψη, περιορισμό ή κατακράτηση που προέρχεται από τους κινδύνους που καλύπτονται με την παραπάνω ρήτρα και τις συνέπειές τους ή οποιαδήποτε απόπειρά τους.
  – Εγκαταλελειμμένες νάρκες, τορπίλες, βόμβες ή άλλα εγκαταλελειμμένα πολεμικά όπλα.
  – Έξοδα Γενικής Αβαρίας και σώστρων που γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτομένους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

Εξαιρείται κάθε απαίτηση που θα βασίζεται στο ότι τα εμπορεύματα δεν μπόρεσαν να φθάσουν στον προορισμό τους εξαιτίας πολεμικών κινδύνων, χωρίς όμως να έχουν χαθεί ή υποστεί ζημία. Η κάλυψη κατά κινδύνων πολέμου ισχύει μόνο για θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και ποτέ κατά την χερσαία μεταφορά.

 1. Ρήτρα κατά κινδύνων στάσεων και απεργιών (INSTITUTE STRIKES CLAUSES-CARGO- ή INSTITUTE STRIKES CLAUSES-AIR CARGO)
  Καλύπτονται ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από:
  – Απεργούς, ανταπεργούς ή πρόσωπα που μετέχουν σε εργατικές ταραχές, εξεγέρσεις ή πολιτικές ταραχές.
  – Οποιοδήποτε τρομοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί από κάποιο πολιτικό κίνητρο.
  – Έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων που γίνονται σε σχέση με τους πιο πάνω καλυπτομένους κινδύνους ή για την αποφυγή τους.

Οι καλύψεις κατά κινδύνων στάσεων και απεργιών ισχύουν για όλα τα μεταφορικά μέσα.
 

Για μια αναλυτική προσφορά ασφάλισης με τις καλύψεις, τα ανώτατα όρια καλύψεων, τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις και το τελικό κόστος της επιλογής σας, επικοινωνήστε μας.