Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Ασφάλιση Ξενοδοχείων

 

Οφέλη

Με τα προγράμματα ασφάλισης Ξενοδοχείων μπορούμε να καλύψουμε κτίσμα και περιεχόμενο Ξενοδοχείων αλλά και Ενοικιαζόμενων Δωματίων δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 300.000€.

 

Καλύψεις

Τα προγράμματα ασφάλισης Ξενοδοχείων είναι δύο:

Πρόγραμμα Α’
Αυτό περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:
Φωτιά από αμέλεια ή τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων.

Πρόγραμμα Β’
Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ότι και το Πρόγραμμα Α’ και επιπλέον :
Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα, Διάρρηξη σωληνώσεων, Αποκομιδή συντριμμάτων, Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες), Στάση-απεργία-οχλαγωγία, Κακόβουλες ενέργειες.

Προαιρετικά, μπορούν να προστεθούν και στα δύο προγράμματα η κάλυψη Φωτιά και ζημίες από Σεισμό και η Νομική προστασία D.A.S.-Hellas.

 

Για μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και για ειδικά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας.