Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Βιοτεχνία-Βιομηχανία

 

Οι «σύνθετοι» εμπορικοί, βιομηχανικοί και ειδικοί κίνδυνοι απαιτούν από την «φύση» τους εμπεριστατωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση.

Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι, διαθέτουν την τεχνογνωσία και αναλαμβάνουν την ασφάλιση βιομηχανικών και ειδικών κινδύνων εξετάζοντας προσεκτικά όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την παροχή σωστής και ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας. Διαθέτουν ειδικό τμήμα προασφαλιστικών επιθεωρήσεων με έμπειρους μηχανολόγους-μηχανικούς και εξειδικευμένους underwriters με τεχνογνωσία που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των κινδύνων.

 

Για μια αναλυτική προσφορά ασφάλισης με τις καλύψεις, τα ανώτατα όρια καλύψεων, τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις και το τελικό κόστος της επιλογής σας, επικοινωνήστε μαζί μας