Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Γενική Αστική Ευθύνη

 

Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες και αφορά τους επαγγελματικούς χώρους των καταστημάτων και των γραφείων. Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των προστιθέντων του έναντι τρίτων, για ζημιές (σωματικές βλάβες – θάνατος και υλικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που τυχόν συμβούν σε αυτούς, από τη χρήση και τη λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του καταστήματος ή του γραφείου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν καλύπτεται με την κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

 Όσον αφορά τα καταστήματα, προσφέρεται σε καταστήματα μέχρι 200 τ.μ. και σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ που διαθέτουν το ανώτερο 30 τραπέζια. Μπορεί να επεκταθεί και να περιλαμβάνει την Αστική ευθύνη εργοδότη έναντι των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ εργαζομένων και την περίπτωση της Τροφικής δηλητηρίασης (για τις επιχειρήσεις εστίασης).

Όσον αφορά τα Γραφεία, προσφέρεται σε γραφεία μέχρι 200 τ.μ. και μπορεί να επεκταθεί και να περιλαμβάνει την Αστική ευθύνη εργοδότη έναντι των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ εργαζομένων.


 
 

Για μια αναλυτική προσφορά ασφάλισης με τις καλύψεις, τα ανώτατα όρια καλύψεων, τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις και το τελικό κόστος της επιλογής σας, επικοινωνήστε μαζί μας.