Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Γραφείο-Ιατρείο

 

ERGO γραφείο Basic

Το επαγγελματικό μας γραφείο είναι και το ορμητήριο μας. Οι εγκαταστάσεις, μας εξασφαλίζουν την καθημερινή μας ομαλή λειτουργία. Ας τις προστατεύσουμε με ένα εξαιρετικά οικονομικό τρόπο.

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Γραφείο Basic προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους : Φωτιά από αμέλεια ή τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων. Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, Σεισμός και / ή φωτιά συνεπεία σεισμού, Ομαδικό Προσωπικό ατύχημα, Νομική Προστασία επιχειρήσεων D.A.S.-Hellas.

 

ERGO γραφείο Ideal

Μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική επιλογή για αυτούς που θέλουν ισχυρή ασφαλιστική προστασία με σημαντικές καλύψεις, λειτουργικά όρια, ξεκάθαρους όρους και κόστος κάτι παραπάνω από οικονομικό.

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Γραφείο Ideal προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους : Φωτιά από αμέλεια ή τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων, Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα, Διάρρηξη σωληνώσεων (περιλαμβανομένων των σωληνώσεων πυρόσβεσης), Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-παγετός, Καπνός, Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία, Ζημίες κλέπτη στο κτίριο σε Α’ κίνδυνο, Άντληση υδάτων, Αποκομιδή συντριμμάτων, Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες), Στάση-απεργία-οχλαγωγία, Κακόβουλες ενέργειες, (Παρέχονται μόνο σε καταστήματα που δεν συστεγάζονται με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, πρεσβείες & προξενεία), Θραύση εξωτερικών υαλοπινάκων σε Α’ κίνδυνο, Ληστεία ταμείου σε Α’ κίνδυνο, Διάρρηξη-Ληστεία χρηματοκιβωτίου σε Α’ κίνδυνο, Μεταφορά χρημάτων σε Α’ κίνδυνο, Κάλυψη παγίων επαγγελματικών εξόδων, Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά, Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημίας, Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών, Έξοδα φύλαξης, Κάλυψη φωτεινών επιγραφών-πινακίδων σε Α’ κίνδυνο, Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, Σεισμός και / ή φωτιά συνεπεία σεισμού, Ομαδικό Προσωπικό ατύχημα, Νομική Προστασία επιχειρήσεων D.A.S.-Hellas.

 

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του γραφείου μας συνήθως αποτελεί και την πιο σημαντική επένδυση μας στη δημιουργία του γραφείου μας. Προστατέψτε τον με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και δημιουργήστε ένα τείχος προστασίας από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

 

Περισσότερα

Η κάλυψη της ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι μια από τις πολύ σημαντικές και λειτουργικές καλύψεις στην ασφάλιση των Γραφείων μιας και η επένδυση που γίνεται από έναν επαγγελματία στο στήσιμο ενός γραφείου αφορά κατά κύριο λόγο τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό. Με την κάλυψη αυτή στην πράξη καλύπτεται ο εξοπλισμός σχεδόν από οτιδήποτε συμβεί. Περιλαμβάνεται δε στις καλύψεις του προγράμματος ERGO Γραφείο Ideal (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο του γραφείου) και αποτελεί ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα έναντι των αντίστοιχων προγραμμάτων του ανταγωνισμού.

 

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας