Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Τεχνικές Ασφαλίσεις

 

Ανέγερσης Οικοδομών C.A.R.

Κάλυψη Kατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου, Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για έργα που αφορούν ανέγερση οικοδομής.

 

Περισσότερα

Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου ERGO C.A.R. Ideal – Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου περιλαμβάνει: • τη διάρκεια κατασκευής: μέχρι 18 μήνες • τη διάρκεια απλής κάλυψης συντήρησης: μέχρι 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της κατασκευής. Kαλύψεις : • Κάλυψη κατά παντός κινδύνου στο ίδιο το έργο. (Τμήμα Ι – C.A.R.) Καλύπτεται οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, θύελλα, χαλάζι, παγετό, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, πτώση βράχων, ανθρώπινα λάθη, αμέλεια και κακόβουλη ενέργεια τρίτων. • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. (Τμήμα II – C.A.R.) • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης εργοδότη, έναντι των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ εργαζομένων, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Προαιρετικές καλύψεις – Έξοδα αποκομιδής ερειπίων (έως 10.000 €) – Ζημίες σε υφιστάμενη περιουσία (έως 30.000 €) – όρος 119

 

 

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

 

 

 

Περισσότερα

Ασφαλιζόμενοι μπορούν να είναι : Ιδιοκτήτης, εκμισθωτής, χρηματοδότης αγοράς μηχανημάτων Συνηθισμένες παραγωγικές μονάδες που ασφαλίζονται : – Εγκαταστάσεις μεταλλείων – Χημικές βιομηχανίες – Βιομηχανίες μεταλλοκατασκευών – Σιδηροβιομηχανίες – Βιομηχανίες τροφίμων – Εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, νοσοκομείων – Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Λέβητες, στρόβιλοι, γεννήτριες, μετασχηματιστές, μηχανές ύφανσης, μηχανές χάρτου, αντλίες, συμπιεστές, δεξαμενές κ.λπ. – Αιολικά πάρκα – Υδροηλεκτρικοί σταθμοί Καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημία δεν εξαιρείται από τις γενικές και ειδικές εξαιρέσεις και τυχόν όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις: – Λανθασμένος σχεδιασμός, σφάλματα στο μηχανουργείο ή κατά την συναρμολόγηση, – Ελαττωματική χύτευση – Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, – Κακόβουλες ενέργειες – Απόσχιση λόγω φυγοκέντρου δυνάμεως – Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης – Έλλειψη νερού σε λέβητες – Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό Πρόσθετες Καλύψεις : – Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές – Υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας

 

Contractors Plant and Machinery

 

 

 

Περισσότερα

Ασφαλιζόμενοι : Εργολάβοι, ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού. Αντικείμενο ασφάλισης : Αυτοκινούμενα ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο όπως : – Γερανοί – Μπουλντόζες – Κομπρεσέρ – Αντλίες – Μηχανές σκυροδέματος – Φορτωτές-εκφορτωτές Καλύψεις (ενδεικτικά) : – Πλημμύρα, χιόνι , θύελλα – Σεισμός, κατολίσθηση εδάφους, κατάρρευση ορυχείων κλπ – Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη – Κλοπή συνεπεία διάρρηξης – Κακόβουλη ενέργεια, ανθρώπινα λάθη, αμέλεια Όταν ο εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία ή αδράνεια στον χώρο του εργοταξίου, είναι αποθηκευμένος ή σε αποσυναρμολόγηση για συντήρηση ή επιθεώρηση και κατά την μεταφορά του εντός των εργοταξίων (η χερσαία μεταφορά μεταξύ των εργοταξίων καλύπτεται με ειδικό όρο)

 

E.A.R. (Erection All Risks)

 

 

 

Περισσότερα

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Ανέγερσης – Συναρμολόγησης Εγκατάστασης και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. Καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία από αιτία που δεν εξαιρείται ρητά από το ασφαλιστήριο. Ασφαλιζόμενος : Ο κύριος του έργου (Δημόσιο – Ιδιώτης), ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού (Κατασκευαστικές εταιρίες, Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι). Αντικείμενο ασφάλισης : Μεμονωμένα μηχανήματα ή συγκροτήματα μηχανημάτων (τουρμπίνες, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσης, μετασχηματιστές κ.α.), Γερανοί, δίκτυα καλωδίων, ταινιόδρομοι, εκσκαφείς, Μηχανήματα χαρτοβιομηχανίας, υφαντουργίας, εκτυπωτικά, Σωληνώσεις, δεξαμενές, σιδηρογέφυρες, Χημικά εργοστάσια, υψικάμινοι, μεταλλικές κατασκευές. Καλύψεις (ενδεικτικά) : – Θεομηνίες. – Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα – Σεισμός, καθίζηση εδάφους, κατολίσθηση – Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, ζημίες κατά τη καταστολή – Κλοπή συνεπεία διάρρηξης – Κακός χειρισμός, αμέλεια, ανθρώπινα λάθη – Κακόβουλη ενέργεια – Σφάλματα στην ανέγερση / συναρμολόγηση – Βραχυκύκλωμα, υπέρταση – Υπερβολική πίεση, ρήξη λόγω φυγόκεντρης δύναμης

 

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας