Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Αστική Ευθύνη

 

Αστική Ευθύνη Ιδιώτη

Καθημερινά συμβαίνουν ατυχήματα και περιστατικά που μπορεί να προξενήσουν εξαιτίας σας ζημίες που μπορεί να απαιτήσουν οικονομική αποζημίωση. Σήμερα για αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει μια ασφαλιστική λύση σε κόστος πραγματικά αμελητέο.

 

Περισσότερα

Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι αυτός που προξενεί μια ζημία στο συνάνθρωπό του είναι υποχρεωμένος, ηθικά και νομικά, να τον αποζημιώσει. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή ως αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Το ασφαλιστήριο της Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη προστατεύει και καλύπτει τον ασφαλισμένο από τις συνέπειες των πράξεων ή των παραλείψεών του από αμέλεια, που έχουν σαν αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία σε βάρος κάποιου τρίτου, είτε σε πράγματα αυτού (υλική ζημία), είτε σ΄ αυτόν τον ίδιο (σωματική βλάβη ή θάνατος).

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Επεκτείνετε την ασφαλιστική σας προστασία σε ζητήματα Αστικής Ευθύνης και στα μέλη της οικογένειας σας. Εμείς θα αναλάβουμε όλες τις οικονομικές συνέπειες των πράξεων ή των παραλείψεων σας που θα προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες σε τρίτους.

 

Περισσότερα

Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι αυτός που προξενεί μια ζημία στο συνάνθρωπό του (υλική ζημία ή σωματική βλάβη) είναι υποχρεωμένος, ηθικά και νομικά, να τον αποζημιώσει. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή ως αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τις ζημίες αυτές μπορεί να τις προκαλέσουμε οι ίδιοι ή και μέλη της οικογένειας μας. Καλύπτεται λοιπόν η αστική ευθύνη του οικογενειάρχη, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου, της συζύγου, των παιδιών του, λοιπών συγγενών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με αυτόν, για τις παρακάτω περιπτώσεις που έχουν σχέση αποκλειστικά με την ιδιωτική τους ζωή: • κατά την κίνησή τους σαν πεζοί, • κατά τη δραστηριότητά τους σαν επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς (αυτοκινήτου, σιδηροδρόμου, πλοίου, αεροπλάνου), • από την κυριότητα ή κατοχή γάτας ή σκύλου (εκτός από τις ράτσες rot wailer, Doberman και pit bull), • από την ερασιτεχνική ενασχόληση με οποιοδήποτε άθλημα, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με οχήματα, σκάφη ή κάθε είδους μεταφορικά μέσα, • από την οδήγηση ποδηλάτου, • από τη λειτουργία της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας τους για ατυχήματα: • από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, έκρηξη, ρήξη λέβητα, αλλά μόνο για σωματικές βλάβες, • από θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενής, διαρροή νερού, • από τη λειτουργία ανελκυστήρα, με την προϋπόθεση ότι συντηρείται τακτικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, από εξειδικευμένο τεχνικό. • από δηλητηρίαση από τρόφιμα ή ποτά που καταναλώθηκαν στην κατοικία, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τρεις (3) τουλάχιστον παθόντες από το ίδιο γεγονός. από πράξεις ή παραλείψεις του μόνιμου ή ημερήσιου προσωπικού, που απασχολείται στην κατοικία, καθώς και των φιλοξενουμένων-επισκεπτών

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας