Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Αυτοκίνητο

 

ERGO Αυτοκίνητο Smart

ERGO Αυτοκίνητο Smart, η έξυπνη λύση για όλους εσάς που επιθυμείτε βασικές και ουσιαστικές καλύψεις για το όχημά σας με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

 

Περισσότερα

Με το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Smart προστατεύεστε από τους πιο κάτω ουσιαστικούς κινδύνους με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή : Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 1.000.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 1.000.000 €), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα, Σεισμό σε Α’ κίνδυνο μέχρι 5.000 € Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.) και Φροντίδα Ατυχήματος

 

ERGO Αυτοκίνητο Prime

Ο πιο πλήρης συνδυασμός βασικών καλύψεων και προνομίων, σε ένα πακέτο με πολύ οικονομικό κόστος. Με το ERGO Αυτοκίνητο Prime κερδίζετε πολλά περισσότερα από αυτά που πληρώνετε.

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Prime προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 1.000.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 1.000.000 €), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000 €), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000 €, Θάνατος 15.000 €, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000 €, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300 €), Ποινική Νομική προστασία D.A.S-Hellas (3.000 €), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500 € σε Α’ κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (6.000 € σε Α΄ κίνδυνο), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000 €), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000 €). Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000 €), Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού (6.000 €), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος (για Φ.Ι.Χ. που επιδέχονται την κάλυψη), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA

 

ERGO Αυτοκίνητο Ideal

Oι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι που απειλούν το αυτοκίνητο σας (ολική και μερική κλοπή, φωτιά, διάρρηξη, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες κ.α.) έχουν συμπεριληφθεί σε ένα δυναμικό πακέτο παροχών που καθόλου τυχαία ονομάστηκε «ιδανικό» (ideal). Το ERGO Αυτοκίνητο Ideal είναι η ιδανική επιλογή για εσάς που επιθυμείτε μεγαλύτερη προστασία με πολύ οικονομικό κόστος .

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Ideal προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 1.000.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 1.000.000 €), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000 €), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000 €, Θάνατος 15.000 €, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000 €, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300 €), Ποινική Νομική προστασία D.A.S-Hellas (3.000 €), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500 € σε Α’ κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (αξία αυτοκινήτου), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000 €), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000 €), Πυρκαγιά (αξία αυτοκινήτου), Πυρκαγιά από κακόβουλες ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Τρομοκρατικές ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (15.000 €), Ολική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Καιρικά φαινόμενα χωρίς χαλάζι (αξία αυτοκινήτου), Μερική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Κλοπή ράδιοCD(220 €), Ζημίες κατά τη διάρρηξη (750 €), Κλοπή GPS σε Α’ κίνδυνο (1.500 €). Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000 €), Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού (6.000 €), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος (για Φ.Ι.Χ. που επιδέχονται την κάλυψη), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA, Χαλάζι μαζί με Σύστημα Αερόσακων σε Α’ κίνδυνο (3.000 €).

 

ERGO Αυτοκίνητο Supreme

Η ολοκληρωμένη προστασία του αυτοκινήτου σας έχει το όνομα ERGO Αυτοκίνητο Supreme. Με καλύψεις για όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν το αυτοκίνητο σας και φυσικά πολύτιμες παροχές όπως η μικτή (ίδιες ζημίες) και η κακόβουλη βλάβη. Αποκτήστε ειδικά προνόμια και την άνεση του οδηγού που δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτα.

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Supreme προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 1.000.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 1.000.000 €), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000 €, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000 €), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000 €, Θάνατος 15.000 €, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000 €, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300 €), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500 € σε Α’ κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (αξία αυτοκινήτου), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000 €), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000 €), Πυρκαγιά (αξία αυτοκινήτου), Πυρκαγιά από κακόβουλες ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Τρομοκρατικές ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (15.000 €), Ολική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Καιρικά φαινόμενα χωρίς χαλάζι (αξία αυτοκινήτου), Μερική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Κλοπή ράδιοCD (600 €), Ζημίες κατά τη διάρρηξη (750 €), Κλοπή GPS σε Α’ κίνδυνο (1.500 €), Σύστημα αερόσακων σε Α’ κίνδυνο (3.000 €), Ίδιες ζημίες με ελάχιστη απαλλαγή 300/600/1.000/1.500 € (αξία αυτοκινήτου), Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία ιδίων ζημιών (600 €), Στάσεις – Aπεργίες – Oχλαγωγίες (αξία αυτοκινήτου), Κακόβουλη βλάβη (αξία αυτοκινήτου), Zημίες αυτοκινήτου κατά τη μεταφορά, Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού D.A.S-Hellas (6.000 €) *. Συμπληρωματικά μπορεί να προστεθεί η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας MAPFRE ASISTENCIA. *σε περίπτωση ασφαλισμένου με ήδη υπάρχον συμβόλαιο Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού στη D.A.S.-Hellas, η κάλυψη μπορεί να αντικατασταθεί με την κάλυψη Οδικής Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA

 

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας