Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Κατοικία

 

ERGO My Home

Το ERGO My Home απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μια ολοκληρωμένη κατά παντός κινδύνου ασφάλιση στο κτίριο και το περιεχόμενο του σπιτιού τους, αλλά και ουσιαστική προστασία των αγαπημένων προσώπων που ζουν μαζί τους. Με τη νέα γενιά προϊόντων της ΕRGO o ασφαλισμένος μας προστατεύεται και από κινδύνους που δεν έχει ακόμα…σκεφτεί!

 

Περισσότερα

Με το πρόγραμμα ERGO Μy Home καλύπτεστε από τους εξής κινδύνους: Φωτιά και καπνός από φωτιά, Ζημιές κατά την καταστολή της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Έκρηξη, Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι παγετός, Διαρροή νερού από σωληνώσεις και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, Θραύση σωληνώσεων , Έξοδα άντλησης υδάτων , Έξοδα εντοπισμού της ζημιάς, Αντικατάσταση υλικών μετά από ζημιά από νερά, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες ενέργειες, Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, Κλοπή μετά από διάρρηξη και ληστεία, Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη, Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών, Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία, Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση δένδρων, στύλων, Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών , Πτώση αεροσκάφους, Βραχυκύκλωμα, Οικογενειακή αστική ευθύνη, Προσωπικό ατύχημα , Κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας, Αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους ή στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, Ασφάλιση πισίνας και μαντρότοιχων , Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας, Ασφάλιση κοσμημάτων εντός χρηματοκιβωτίου, Αποκομιδή συντριμμάτων , Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έκδοσης αδειών, Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημίας, Έξοδα μεταστέγασης, Απώλεια ενοικίων, Κόστος συμμόρφωσης με κανονισμούς, Μη ηθελημένη υπασφάλιση . Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν οι καλύψεις: Οικογενειακή Νομική Προστασία D.A.S.-Hellas, Οικιακή Τεχνική βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA, Σεισμός.

 

ERGO κατοικία Basic

To πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ERGO κατοικία Basic απευθύνεται σε ιδιοκτήτες µονίµων και εξοχικών κατοικιών καθώς και ενοικιαστές που επιθυµούν µια πολύ οικονοµική ασφαλιστική λύση για την προστασία της οικοδοµής και του περιεχοµένου της κατοικίας τους µε πολύ βασικές καλύψεις του κλάδου πυρός.

 

Περισσότερα

Mε το πρόγραμμα ERGO Kατοικία Basic προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους : Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων για οικιακούς σκοπούς, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων, Ασφάλιση σε αξία καινούργιου και Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων αξιών. Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Φωτιά και ζημίες από σεισμό, Οικογενειακή Νομική Προστασία D.A.S.-Hellas και Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA.

 

 

ERGO κατοικία Ideal

Με το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ERGO κατοικία Ideal μπορείτε πραγματικά να κοιμόσαστε ήσυχοι. Σχεδιάστηκε για τους ιδιοκτήτες µονίµων και εξοχικών κατοικιών αλλά και ενοικιαστές που επιθυµούν µια ολοκληρωµένη ασφαλιστική λύση σε πολύ προσιτό κόστος. Εµπλουτίστηκε µε πολύ ουσιαστικές, σύγχρονες και καινοτόµες παροχές.

 

Περισσότερα

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προστατεύσει τον ασφαλισµένο από όλους τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν την οικονοµική του γαλήνη. Θεωρείται και όχι άδικα ένα από τα πιο πλήρη προγράµµατα της αγοράς µε ασυναγώνιστα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Mε το πρόγραμμα ERGO Kατοικία Ιdeal προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους : Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός, Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς, Ζημίες από καπνούς της φωτιάς, Φωτιά από βραχυκύκλωμα, Φωτιά από πτώση κεραυνού, Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών & εγκαταστάσεων για οικιακούς σκοπούς, Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών, Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα, Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος, Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων, Ασφάλιση σε αξία καινούργιου και Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων αξιών, Κλοπή μετά από διάρρηξη και ληστεία, Ζημίες κλέπτη στο κτίριο, Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα, Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκατάστασης αποχέτευσης, Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-παγετός, Πτώση δένδρων-στύλων, Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες, Κακόβουλη βλάβη, Θραύση κρυστάλλων-υαλοπινάκων και καθρεπτών, Oικοσκευή εκτός κατοικίας, Έξοδα μεταστέγασης, Απώλεια ενοικίων, Αποκομιδή συντριμμάτων, Έξοδα άντλησης υδάτων, Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά, Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημίας, Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών, Τραπεζική θυρίδα, Αστική ευθύνη έναντι τρίτων ή/και του ιδιοκτήτη, Προσωπικό ατύχημα, Κοσμήματα εντός χρηματοκιβωτίου, Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και μαντρότοιχοι και πισίνα, Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Φωτιά και ζημίες από σεισμό, Οικογενειακή Νομική Προστασία D.A.S.-Hellas και Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA.

 

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις  καθώς και οικονομική προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας