Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Σύνταξη

 

elderΣε κανέναν μας δεν αρέσει η ιδέα της υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας επειδή κάποια στιγμή θα χρειαστεί να συνταξιοδοτηθούμε.

Το παράδοξο με όλα τα ζητήματα που άπτονται της συνταξιοδότησης  ή της ενηλικίωσης των παιδιών μας με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική στήριξη ή πρόβλεψη, είναι ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όσο ακόμα είμαστε νέοι, μάχιμοι και οικονομικά αυτόνομοι.

Πράγματι, όσο πιο έγκαιρα αποφασίσουμε να χτίσουμε ένα απόθεμα-κεφάλαιο μέσα από ένα αποταμιευτικό-συνταξιοδοτικό ή επενδυτικό  πρόγραμμα τόσο πιο πιθανό είναι να επιτύχουμε απόλυτα το στόχο μας. Ένα σημαντικό οικονομικό στήριγμα τη στιγμή που το χρειαζόμαστε πιο πολύ.

Η καθοδήγηση από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο με καλή γνώση τεχνικών ασφαλιστικών λεπτομερειών και σφαιρική άποψη του ανταγωνισμού, η πληθώρα επιλογών και δυνατοτήτων και κυρίως η φερεγγυότητα και η οικονομική δύναμη του φορέα που θα αναλάβει αυτόν τον προσωπικό σας στόχο, είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να σας απασχολήσουν.

Είμαστε κοντά σας με μοναδική αποστολή να σας δώσουμε πειστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς σας. Ξεκάθαρα και με σιγουριά.