Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 | 24670 24922

Follow Us on

Νομική Προστασία

Η Νομική Προστασία είναι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης που αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, καταβάλλοντας για λογαριασμό του όλες τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες και ειδικότερα καταβάλει:

 

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου, που επιλέγει ελεύθερα ο ασφαλισμένος για το χειρισμό της υπόθεσής του
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί από το δικαστήριο
  • Τα έξοδα της πολιτικής αγωγής
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του
  • Τα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
  • Τις νόμιμες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων
  • Το σύνολο των αναγκαίων για τη διεξαγωγή της δίκης προκαταβολών, τελών και λοιπών εξόδων.

 

Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη χωρίς να εμποδίζεται από παράγοντες που παραδοσιακά δυσχεραίνουν αυτή την οδό, όπως το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των δικαστικών εξόδων και η πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών.